Νεροχύτες με συνθετικούς γρανίτες


-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 316 (48x48 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 316 (48x48 cm)

Κωδικός: 26467
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

96,00€ 120,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 313 (58x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 313 (58x50 cm)

Κωδικός: 26454
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

100,00€ 125,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 331 (60x50) cm

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 331 (60x50) cm

Κωδικός: 26184
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

100,00€ 125,00€

Κωδικός:
-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK ALDORA (58X50) 1B - 070033711

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK ALDORA (58X50) 1B - 070033711

Κωδικός: 111834
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

103,76€ 140,22€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 314 (60x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 314 (60x51 cm)

Κωδικός: 26237
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

104,00€ 130,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 330 (62x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 330 (62x50 cm)

Κωδικός: 26160
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

104,00€ 130,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 302 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 302 (96x51 cm)

Κωδικός: 26144
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 312 (82x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 312 (82x50 cm)

Κωδικός: 26435
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 315 (82x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 315 (82x50 cm)

Κωδικός: 26267
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 318 (78x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 318 (78x51 cm)

Κωδικός: 26358
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 320 ( 79x 50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 320 ( 79x 50 cm)

Κωδικός: 26116
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 321 ( 83 x 51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 321 ( 83 x 51 cm)

Κωδικός: 26512
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα
Διαθέσιμο σε: 2 μεγέθη

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 322 (81x50cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 322 (81x50cm)

Κωδικός: 26519
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 327 (78x50)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 327 (78x50)

Κωδικός: 26295
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

124,00€ 155,00€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (77X50) 1B 1D - 070031911

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (77X50) 1B 1D - 070031911

Κωδικός: 111816
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

124,70€ 168,51€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 303 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 303 (96x51 cm)

Κωδικός: 26221
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 304 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 304 (96x51 cm)

Κωδικός: 26434
Διαθέσιμο σε: 17 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 305 (96x50,5 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 305 (96x50,5 cm)

Κωδικός: 26404
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 306 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 306 (97x51 cm)

Κωδικός: 26419
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 317 (90x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 317 (90x51 cm)

Κωδικός: 26344
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 325 (96,5x50,5 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 325 (96,5x50,5 cm)

Κωδικός: 26204
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα
Διαθέσιμο σε: 2 μεγέθη

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 326 ( 93x51 cm )

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 326 ( 93x51 cm )

Κωδικός: 26373
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 328 (99x51)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 328 (99x51)

Κωδικός: 26311
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 329 (104x51)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 329 (104x51)

Κωδικός: 26337
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 301 (97x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 301 (97x50 cm)

Κωδικός: 34646
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 307 (92x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 307 (92x51 cm)

Κωδικός: 26085
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 308 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 308 (97x51 cm)

Κωδικός: 26486
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 309 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 309 (97x51 cm)

Κωδικός: 34668
Διαθέσιμο σε: 15 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 319 (93x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 319 (93x51 cm)

Κωδικός: 34692
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 324 (100x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 324 (100x50 cm)

Κωδικός: 26140
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

128,00€ 160,00€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (77X50) 2B - 070032211

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (77X50) 2B - 070032211

Κωδικός: 111822
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

128,34€ 173,43€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (82X50) 1B - 070032511

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (82X50) 1B - 070032511

Κωδικός: 111827
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

128,34€ 173,43€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (86X50) 1 3 /4B - 070032811

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (86X50) 1 3 /4B - 070032811

Κωδικός: 111831
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

128,34€ 173,43€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK DELIA (79X50) 1 3 /4B - 070034011

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK DELIA (79X50) 1 3 /4B - 070034011

Κωδικός: 111835
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

128,34€ 173,43€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤHΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (96X50) 1 3 /4B - 070033411

ΝΕΡΟΧΥΤHΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (96X50) 1 3 /4B - 070033411

Κωδικός: 111833
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

131,98€ 178,35€

-26% ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (96X50) 1B 1D - 070033111

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Pyramis ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ PYRATEK AEOLIA (96X50) 1B 1D - 070033111

Κωδικός: 111832
Διαθέσιμο σε: 3 χρώματα

131,98€ 178,35€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 300 (116x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 300 (116x50 cm)

Κωδικός: 26262
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα
Διαθέσιμο σε: 2 μεγέθη

136,00€ 170,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 311 (120x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 311 (120x51 cm)

Κωδικός: 34686
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 170,00€

-20% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 323 (115x50cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 323 (115x50cm)

Κωδικός: 26100
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 170,00€

Εμφάνιση 1 έως 40 από 49 (2 Σελ.)
801 700 7995 6983377995
Είμαστε δίπλα σας, καλέστε μας να σας εξυπηρετήσουμε!

Στο homepraktika γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξετε πόμολα, κουρτινόξυλα ή ρόλερ σκιάσης μέσα από εκατοντάδες μοντέλα και πάρα πολλές αποχρώσεις και διαφορετικές προδιαγραφές.