Νεροχύτες με συνθετικούς γρανίτες


Κωδικός:
-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 316 (48x48 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 316 (48x48 cm)

Κωδικός: 26467
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

102,00€ 120,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 339 (50x50) cm

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 339 (50x50) cm

Κωδικός: 160621
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

102,00€ 120,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 313 (58x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 313 (58x50 cm)

Κωδικός: 26454
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

106,00€ 125,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 331 (60x50) cm

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 331 (60x50) cm

Κωδικός: 26184
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

106,00€ 125,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 314 (60x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 314 (60x51 cm)

Κωδικός: 26237
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

110,00€ 130,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 330 (62x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 330 (62x50 cm)

Κωδικός: 26160
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

110,00€ 130,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 338 (70x50) cm

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 338 (70x50) cm

Κωδικός: 160620
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

123,25€ 145,00€

-15% Νεροχύτης Συνθετικός Duralit KS100 (86x50) Beige Avena
-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 312 (82x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 312 (82x50 cm)

Κωδικός: 26435
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 318 (78x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 318 (78x51 cm)

Κωδικός: 26358
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 320 ( 79x 50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 320 ( 79x 50 cm)

Κωδικός: 26116
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 321 ( 83 x 51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 321 ( 83 x 51 cm)

Κωδικός: 26512
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 322 (81x50cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 322 (81x50cm)

Κωδικός: 26519
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 327 (78x50)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 327 (78x50)

Κωδικός: 26295
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,00€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 302 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 302 (96x51 cm)

Κωδικός: 26144
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,75€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 315 (82x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 315 (82x50 cm)

Κωδικός: 26267
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,75€ 155,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 336 (86x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 336 (86x50 cm)

Κωδικός: 160619
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

131,75€ 155,00€

-16% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 324 (100x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 324 (100x50 cm)

Κωδικός: 26140
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

134,99€ 160,00€

-15% Νεροχύτης Συνθετικός Duralit KZ075 (76x50) Beige Avena
-15% Νεροχύτης Συνθετικός Duralit KZ075 (76x50) Blanco Artico
-15% Νεροχύτης Συνθετικός Duralit KZ075 (76x50) Gris Platinum
-15% Νεροχύτης Συνθετικός Duralit KZ075 (76x50) Negro Grafito
-16% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 303 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 303 (96x51 cm)

Κωδικός: 26221
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

135,00€ 160,00€

-16% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 305 (96x50,5 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 305 (96x50,5 cm)

Κωδικός: 26404
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

135,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 301 (97x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 301 (97x50 cm)

Κωδικός: 34646
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 304 (96x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 304 (96x51 cm)

Κωδικός: 26434
Διαθέσιμο σε: 17 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 306 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 306 (97x51 cm)

Κωδικός: 26419
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 307 (92x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 307 (92x51 cm)

Κωδικός: 26085
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 308 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 308 (97x51 cm)

Κωδικός: 26486
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 309 (97x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 309 (97x51 cm)

Κωδικός: 34668
Διαθέσιμο σε: 15 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 325 (96,5x50,5 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 325 (96,5x50,5 cm)

Κωδικός: 26204
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 326 ( 93x51 cm )

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 326 ( 93x51 cm )

Κωδικός: 26373
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 328 (99x51)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 328 (99x51)

Κωδικός: 26311
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 329 (104x51)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 329 (104x51)

Κωδικός: 26337
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 317 (90x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 317 (90x51 cm)

Κωδικός: 26344
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 319 (93x51 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 319 (93x51 cm)

Κωδικός: 34692
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

-15% ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 334 (86x50 cm)

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗ SANITEC 334 (86x50 cm)

Κωδικός: 160618
Διαθέσιμο σε: 16 χρώματα

136,00€ 160,00€

Εμφάνιση 1 έως 40 από 56 (2 Σελ.)
logo
2102207995 6983377995
Είμαστε δίπλα σας, καλέστε μας να σας εξυπηρετήσουμε!

Στο homepraktika γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξετε πόμολα, κουρτινόξυλα ή ρόλερ σκιάσης μέσα από εκατοντάδες μοντέλα και πάρα πολλές αποχρώσεις και διαφορετικές προδιαγραφές.