Ταπετσαρίες τοίχου με Απομιμήσεις Φυσικών Υλικών

homepraktika

homepraktika

homepraktika

Κωδικός:
Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300431 «Wood, Brown» 10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300431 «Wood, Brown» 10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163901
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300434 «WOOD, BEIGE, BROWN» 10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300434 «WOOD, BEIGE, BROWN» 10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163926
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300434 «WOOD, BEIGE, BROWN» 10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306681 «UNI, BEIGE, BROWN» 10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163927
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 300434 «WOOD, BEIGE, BROWN» 10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306682 «CONCRETE, CREAM, GREY»10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163928
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306683 «CONCRETE, CREAM, GREY»10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306683 «CONCRETE, CREAM, GREY»10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163929
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306694 «CONCRETE, GREY» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306694 «CONCRETE, GREY» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163930
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306822 «STONE, BLACK» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 306822 «STONE, BLACK» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163931
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 307231 «Wood, Blue, Coloured» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 307231 «Wood, Blue, Coloured» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163932
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 307471 «STONE, BEIGE, BROWN, ORANGE»(10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 307471 «STONE, BEIGE, BROWN, ORANGE»(10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163933
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 319421 «STONE, BROWN, GREEN, WHITE» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 319421 «STONE, BROWN, GREEN, WHITE» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163934
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου  ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 319431 Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «Best of Wood&Stone 2» AS Creation 319431 Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 163935
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374141 «Stone, Grey, Red, White» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374141 «Stone, Grey, Red, White» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164004
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374142 «Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374142 «Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164005
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374143«STONE, BLACK, GREY» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374143«STONE, BLACK, GREY» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164006
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374145 «Stone, Black, Green»  (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374145 «Stone, Black, Green» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164008
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374151 «Uni, Blue, Grey, Orange» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374151 «Uni, Blue, Grey, Orange» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164009
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374152 «UNI, WHITE» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374152 «UNI, WHITE» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164010
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374154«Uni, Black»(10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374154«Uni, Black»(10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164012
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374155«Uni, Black, Grey» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» 374155«Uni, Black, Grey» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164013
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374121«Uni, Grey»  (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374121«Uni, Grey» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164000
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374122 «Uni, Grey»  (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374122 «Uni, Grey» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164001
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374123 «Uni, Grey»  (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création Neue Bude 2.0 Ed. II» AS Creation 374123 «Uni, Grey» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164002
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 707116 «Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 707116 «Stone, Grey, White» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164047
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 707130 «Stone, Beige, Cream» (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 707130 «Stone, Beige, Cream» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164049
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 713711 «Concrete, Grey»  (10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 713711 «Concrete, Grey» (10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164053
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS  «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 855060 «Wood, Cottage, Blue»(10,05 x 0,53m)

Ταπετσαρία Τοίχου ELEMENTS «A.S. Création» «Best of Wood&Stone 2» 855060 «Wood, Cottage, Blue»(10,05 x 0,53m)

Κωδικός: 164057
Παράδοση 10-15 Εργάσιμες ημέρες

36,00€

Εμφάνιση 1 έως 40 από 174 (5 Σελ.)
logo
2102207995 6983377995
Είμαστε δίπλα σας, καλέστε μας να σας εξυπηρετήσουμε!

Στο homepraktika γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξετε πόμολα, κουρτινόξυλα ή ρόλερ σκιάσης μέσα από εκατοντάδες μοντέλα και πάρα πολλές αποχρώσεις και διαφορετικές προδιαγραφές.

back to top